AKTUALITY:

UPOZORNĚNÍ!
Z důvodu zavádění bezpečnostních opatření ve školách bude vstup do budovy umožněn pouze osobám vlastnícím kartu opravňující ke vstupu do budovy. Laminované kartičky budou prostřednictvím žáků předány rodičům s dopisem během října. Od počátku listopadu bude povinností osoby, vykonávající dohled v přízemí budovy, nevpustit do objektu osobu bez této kartičky. Toto opatření se netýká dětí a doby, kdy se ve škole pořádají akce pro veřejnost. Platnost karty je dána uvedeným školním rokem.

Dovolujeme si Vás pozvat na předvánoční koncert, který se uskuteční ve středu 14. 12. 2016 v 17:00 v Katolickém domě v Kopřivnici.Nové projekty výtvarného oboru reprezentují naši školu na celostátní výstavě ve Zlíně. Jejich názvy jsou:

V ZAJETÍ MÉDIÍ                                     V PYTLI

Videoukázky z
Koncertu populární hudby 2016
Z POSLEDNÍCH AKCÍ:

Fotogalerie z výtvarné soutěže Svět pohádek, dobrodružství a fantazie, vystoupení tanečního oboru a z výstavy absolventů I. stupně výtvarného oboru, Absolventského koncertu žáků pí. uč. Marie Šebíkové, absolventského koncertu Jakuba Olejníka.
Copyright © 2015 ZUŠ Zdeňka Buriana. Všechna práva vyhrazena.

Výtvarná soutěž: Svět pohádek,
dobrodružství a fantazie.