ŠKOLNÍ ZPRAVODAJ 2017

UPOZORNĚNÍ!

V PONDĚLÍ 29. KVĚTNA BUDOU MÍT ŽÁCI ŘEDITELSKÉ VOLNO.
Důvodem je stěhování školy z důvodu stavebních prací.

Z důvodu zavádění bezpečnostních opatření ve školách je vstup do budovy umožněn pouze osobám vlastnícím kartu opravňující ke vstupu do budovy. Laminované kartičky byly prostřednictvím žáků předány rodičům s dopisem v průběhu října. Od počátku listopadu je povinností osoby, vykonávající dohled v přízemí budovy, nevpustit do objektu osobu bez této kartičky. Toto opatření se netýká dětí a doby, kdy se ve škole pořádají akce pro veřejnost. Platnost karty je dána uvedeným školním rokem.

 
Fotografie z koncertu Tady jsme doma naleznete zde:
http://cmpraminky.cz/?p=693
 
Z POSLEDNÍCH AKCÍ:
Výuka výtvarného oboru bude probíhat v ZŠ a MŠ Motýlek.
Výuka tanečního oboru bude probíhat v prostorách MÚ
 
 

SEZNAMY PŘIJATÝCH ŽÁKŮ PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018:

PŘIJATÍ ŽÁCI - HUDEBNÍ OBOR
Rozvrhy hudebního oboru na náhradních pracovištích od 30. 5. 2017:
AKTUALITY:
INFORMACE PRO RODIČE - DOPIS
Copyright © 2015 ZUŠ Zdeňka Buriana. Všechna práva vyhrazena.

Výtvarná soutěž: Svět pohádek,
dobrodružství a fantazie.