Z POSLEDNÍCH AKCÍ:

Fotogalerie z výtvarné soutěže Svět pohádek, dobrodružství a fantazie, vystoupení tanečního oboru a z výstavy absolventů I. stupně výtvarného oboru, Absolventského koncertu žáků pí. uč. Marie Šebíkové, absolventského koncertu Jakuba Olejníka.
AKTUALITY:

UPOZORNĚNÍ!
Z důvodu zavádění bezpečnostních opatření ve školách bude vstup do budovy umožněn pouze osobám vlastnícím kartu opravňující ke vstupu do budovy. Laminované kartičky budou prostřednictvím žáků předány rodičům s dopisem během října. Od počátku listopadu bude povinností osoby, vykonávající dohled v přízemí budovy, nevpustit do objektu osobu bez této kartičky. Toto opatření se netýká dětí a doby, kdy se ve škole pořádají akce pro veřejnost. Platnost karty je dána uvedeným školním rokem.

Nové projekty výtvarného oboru reprezentují naši školu na celostátní výstavě ve Zlíně. Jejich názvy jsou:


V ZAJETÍ MÉDIÍ                                     V PYTLI

Videoukázky z
Koncertu populární hudby 2016
Copyright © 2015 ZUŠ Zdeňka Buriana. Všechna práva vyhrazena.

Výtvarná soutěž: Svět pohádek,
dobrodružství a fantazie.
Svět pohádek, dobrodružství a
fantazie 2016 - propozice.