Kontaktní údaje na pověřence pro ochranu osobních údajů
F.S.C. BEZPEČNOSTNÍ PORADENSTVÍ a.s.,
IČ: 25884646
sídlo: Vítkovická 1994/22, 702 18 Ostrava
kontaktní e-mail: poverenecMSK@fsc-ov.cz
 
Z POSLEDNÍCH AKCÍ
Fotogalerie z Koncertu barokní hudby
VÝTVARNÉ PROJEKTY
PŘIPRAVUJEME
Rozhovor s ředitelem školy:

14. 5. Jarní koncert

16. 5. Vernisáž absolventů výtvarného oboru

16. 5. Absolventský koncert

17. 5. Absolventský koncert

22. 5. Třídní předehrávka žáků ze třídy p. uč. M. Mojžíšové a H. Vyhlídalové

22.  a 23. 5. Koncerty žáků tanečního oboru ve velkém sále Kulturního domu v Kopřivnici

24. 5. Absolventský koncert

27. a 28. 5. Přijímací zkoušky 14:00 - 16:30

27. 5. Absolventský koncert

31 . 5. Absolventský koncert

Výběr z hlavních akcí tohoto školního roku:

16. května 2019 proběhne vernisáž absolventů výtvarného oboru ve školní galerii.

22. - 23. května 2019 se budou konat ve velkém sále kulturního domu v Kopřivnice taneční koncerty našeho tanečního oboru.

V roce 2019 uplyne 65 let od založení uměleckého školství v Kopřivnici a 50 let od zřízení Lidové školy umění v Kopřivnici. K oběma výročím naše škola připravuje slavnostní koncert hudebního oboru doplněný o prezentaci školy formou menší výstavy a promítnutím krátké obrazové smyčky o vývoji školy (připraví žáci multimediální tvorby). Zároveň bude vydán bulletin o historii školy, doplněný řadou fotografií. Koncert se uskuteční 12. 6. 2019 v Kině Kopřivnice.
Termíny akcí školy
V květnu 2019 byla vydána k výročí školy brožura s vloženým pexesem, vytvořeným žáky počítačové grafiky.
Pokud vaše dítě není na seznamu, budeme vás kontaktovat v případě uvolnění místa.
Copyright © 2015 ZUŠ Zdeňka Buriana. Všechna práva vyhrazena.

Videa z Koncertu populární hudby 2019