Videoukázky z
Koncertu populární hudby 2016
Připravujeme:

9. 3. 2017 v 16:30 - Třídní předehrávka žáků ze třídy p. uč. Ivy
Krčmarikové

10. 3. 2017 v 16:30 - Třídní předehrávka žáků ze třídy p. uč. Jany
Vyvialové

29. 3. 2017, pobočka Rybí - Třídní předehrávka žáků ze třídy p.
uč. Jany Vyvialové

29. 3. 2017 v 16:30 - Třídní předehrávka žáků ze třídy p. uč.
Markéty Eliášové

BLAHOPŘEJEME VÍTĚZŮM OKRESNÍHO KOLA SOUTĚŽE
ZUŠ VE HŘE NA SMYČCOVÉ NÁSTROJE!
PRVNÍ MÍSTA VE SVÝCH KATEGORIÍCH ZÍSKALI:
Kategorie: a) Hra na housle - III. kategorie (do 12 let, 4-8 minut)

Sochová Anna
Kategorie: b) Hra na violu - III. kategorie (do 14 let, 5-10 minut)

Jadvidžáková Anna
Kategorie: b) Hra na violu - IV. kategorie (do 16 let, 7-10 minut)

Šejnoha Jiří
Socha Petr
Kategorie: c) Hra na violoncello - 0. kategorie (do 9 let, 1-4 minut)

Kategorie: e) Koncertantní obsazení - III. kategorie (do 26 let, 7-
12 minut)

Dvoje housle a klavír, Mazalová Viola, Sochová Tereza, doprovod
D. Brus

BLAHOPŘEJEME VÍTĚZI OKRESNÍHO KOLA SOUTĚŽE ZUŠ
VE HŘE NA KLAVÍR!

Jakub Olejník
Kategorie VIII., 1. místo s postupem!
AKTUALITY:

UPOZORNĚNÍ!
Z důvodu zavádění bezpečnostních opatření ve školách je vstup do budovy umožněn pouze osobám vlastnícím kartu opravňující ke vstupu do budovy. Laminované kartičky byly prostřednictvím žáků předány rodičům s dopisem v průběhu října. Od počátku listopadu je povinností osoby, vykonávající dohled v přízemí budovy, nevpustit do objektu osobu bez této kartičky. Toto opatření se netýká dětí a doby, kdy se ve škole pořádají akce pro veřejnost. Platnost karty je dána uvedeným školním rokem.
Nové projekty výtvarného oboru reprezentují naši školu na celostátní výstavě ve Zlíně. Jejich názvy jsou:

V ZAJETÍ MÉDIÍ                                     V PYTLI
Z POSLEDNÍCH AKCÍ:
 
Copyright © 2015 ZUŠ Zdeňka Buriana. Všechna práva vyhrazena.

Výtvarná soutěž: Svět pohádek,
dobrodružství a fantazie.