VÝTVARNÝ OBOR

ZUŠ ZDEŇKA BURIANA, KOPŘIVNICE 

            

  VYUČUJÍCÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2019/2020

         ZDENĚK BABINEC                babinec2@zuszb.cz

         LUCIE BENIŠOVÁ                  benisova@zuszb.cz

         LENKA DOBIÁŠOVÁ              dobiasova@zuszb.cz

         KATEŘINA ZAMIŠKOVÁ         zamiskova@zuszb.cz

                                                     

Od 11.3.2020 byla škola uzavřena pro pravidelnou výuku. Pro žáky, kteří mají možnost komunikovat z domu elektronicky, zřídili pedagogové distanční studium - tedy studium na dálku. Na jejich emailové adresy byly rozesílány studijní materiály a úkoly, které jsou podkladem pro hodnocení na konci školního roku.

Od 11.5.2020 byla opět obnovena pravidelná výuka podle původního rozvrhu hodin.

  

   STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ VÝTVARNÉHO OBORU = VÝTVARNÁ TVORBA

   Ve škole jsou vyučovány tyto předměty:

MALBA - KRESBA A GRAFIKA - PROSTOROVÁ TVORBA - VÝTVARNÁ KULTURA

   Pro děti od 5let je připraveno přípravné studium (2 roky).

   Od 7 let věku - základní studium I. stupně (7 let).

   Od 14 let - základní studium II. stupně (4 roky).

   Na to navazuje studium pro dospělé (4 roky). Studium pro dospělé je určeno pouze žákům, kteří v naší škole absolvovali studium druhého stupně.

      GALERIE VÝTVARNÉHO OBORU