VÝTVARNÝ OBOR

ZUŠ ZDEŇKA BURIANA, KOPŘIVNICE 

            

  VYUČUJÍCÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021

         ZDENĚK BABINEC                     babinec2@zuszb.cz

         MARTINA ŽÁČKOVÁ                  zackova@zuszb.cz

         LENKA DOBIÁŠOVÁ                 dobiasova@zuszb.cz

         KATEŘINA ZAMIŠKOVÁ           zamiskova@zuszb.cz

                                                     

Od 1.9.2020 se škola opět rozběhla za dodržování přísných hygienických opatření. Od 5. 10. byla rozhodnutím KHS opět uzavřena pro pravidelnou výuku. Původní předpoklad byl do 16. 10. 2020, následně byl termín posunut na 2. listopadu. Vzhledem k aktuálnímu vývoji epidemie ani tento termín není jistý. Pro žáky, kteří mají možnost komunikovat z domu elektronicky, zřídili pedagogové distanční studium - tedy studium na dálku. Na jejich emailové adresy byly rozesílány studijní materiály a úkoly, které jsou podkladem pro hodnocení na konci školního roku. Bližší informace byly rozeslány rodičům.

 

  

   STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ VÝTVARNÉHO OBORU = VÝTVARNÁ TVORBA

   Ve škole jsou vyučovány tyto předměty:

MALBA - KRESBA A GRAFIKA - PROSTOROVÁ TVORBA - VÝTVARNÁ KULTURA

   Pro děti od 5let je připraveno přípravné studium (2 roky).

   Od 7 let věku - základní studium I. stupně (7 let).

   Od 14 let - základní studium II. stupně (4 roky).

   Na to navazuje studium pro dospělé (4 roky). Studium pro dospělé je určeno pouze žákům, kteří v naší škole absolvovali studium druhého stupně.

      GALERIE VÝTVARNÉHO OBORU

       VÝTVARNÁ PŘEHLÍDKA MUZIÁDA 2021

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ