VÝTVARNÝ OBOR

ZUŠ ZDEŇKA BURIANA, KOPŘIVNICE 

            

   VYUČUJÍCÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2022/2023

         ZDENĚK BABINEC                     babinec2@zuszb.cz

         LUCIE BENIŠOVÁ                      benisova@zuszb.cz

         LENKA DOBIÁŠOVÁ                  dobiasova@zuszb.cz

         KATEŘINA ZAMIŠKOVÁ            zamiskova@zuszb.cz

                                                     

  

 

   STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ VÝTVARNÉHO OBORU = VÝTVARNÁ TVORBA

   Ve škole jsou vyučovány tyto předměty:

MALBA - KRESBA A GRAFIKA - PROSTOROVÁ TVORBA - VÝTVARNÁ KULTURA

   Pro děti od 5 let je připraveno přípravné studium (2 roky).

   Od 7 let věku - základní studium I. stupně (7 let).

   Od 14 let - základní studium II. stupně (4 roky).

   Na to navazuje studium pro dospělé (4 roky). Studium pro dospělé je určeno pouze žákům, kteří v naší škole absolvovali studium druhého stupně.

   Pro ty, kteří chtějí tvořit pomocí počítače a nových médií, je určeno zaměření MULTIMEDIÁLNÍ TVORBA. Tato třída navazuje na třetí ročník základního studia I. stupně. Mohou se přihlásit i zájemci ve věku 10 - 11. let. Studium je čtyřleté a neotevírá se každý rok.

   Více informací l multimediální tvorbě

      VÝTVARNÝ PROJEKT CIVILIZACE

       VÝTVARNÝ PROJEKT UKRYTO VE ZDI

      UKÁZKY PROJEKTŮ VÝTVARNÉHO OBORU

     VIRTUÁLNÍ GALERIE 10. ROČNÍKU MÚZY ILJI HURNÍKA

         VIRTUÁLNÍ GALERIE SVĚT POHÁDEK, DOBRODRUŽSTVÍ A FANTAZIE 2022

         VIRTUÁLNÍ GALERIE - MÚZY NA FOJTSTVÍ 2022 - KRAJSKÁ VÝTVARNÁ PŘEHLÍDKA

         VIRTUÁLNÍ GALERIE - LABYRINTEM GVUO 2023 - KRAJSKÁ VÝTVARNÁ PŘEHLÍDKA