Fotografie z koncertu Tady jsme doma naleznete zde:
http://cmpraminky.cz/?p=693
 
Z POSLEDNÍCH AKCÍ:
 
 
 
AKTUALITY:
 
Vážení rodiče!

      Tak jako v předchozím roce vykonává dohled nad vstupem do budovy zaměstnanec, který se střídá s domovnicemi. Tito zaměstnanci jsou označeni visačkou. Všichni žáci naší školy obdrží dvě kartičky opravňující ke vstupu so budovy. Kartičky jsou určeny rodičům nebo zákonným zástupcům žáka. Od počátku října bude povinností osoby, vykonávající dohled v přízemí budovy, nevpustit do objektu osobu bez této kartičky. Při vstupu do budovy stačí kartičku ukázat označené osobě, vykonávající dohled. Toto opatření se netýká dětí a doby, kdy se ve škole pořádají koncerty pro veřejnost.
Platnost karty je dána uvedeným školním rokem. Pro přehlednost jsou nové karty tištěny v jiné barvě. Věřím, že se tento krok, směřující ke zvýšení bezpečnosti vašich dětí ve škole, setká s vaším pochopením a budete ho akceptovat.

Mgr. Zdeněk Babinec
Copyright © 2015 ZUŠ Zdeňka Buriana. Všechna práva vyhrazena.

Výtvarná soutěž: Svět pohádek,
dobrodružství a fantazie.