Aktuální informace k provozu školy

Nový školní rok bude zahájen v úterý 1. září 2020. Provoz školy bude i nadále ovlivněn řadou přetrvávajících epidemiologických opatření vydaných MŠMT a MZd. Pozitivní zprávou je, že výuky se opatření nedotknou. Ta bude probíhat v plném rozsahu podle platných rozvrhů hodin.

Zvýšená pozornost bude ale nadále věnována hygieně a dezinfekci. Při vstupu do budovy je každý povinen dezinfikovat si ruce. Podobně tomu je i v učebnách. Všude jsou k dispozici papírové ručníky. Povinnost nosit roušky ve společných prostorách školy byla zrušena.

Omezení se však týká dospělých osob, které chtějí vstoupit do budovy. Tam nadále platí, že do budovy je rodičům v době výuky vstup zakázán. Výjimkou budou pouze rodiče žáků přípravných ročníků, kteří doprovází děti do výuky. Po předání žáka vyučujícímu však musí budovu opustit. V budově nelze na děti čekat.

Toto opatření platí do odvolání, minimálně do konce září. Aktuální informace budeme zveřejňovat na webu školy.

V úterý 1. září výuka neprobíhá.

V tento den bude budova v Kopřivnici výjimečně zpřístupněna rodičům. Ve školní galerii budou vyvěšeny rozvrhy hodin výtvarného a tanečního oboru a seznamy tříd učitelů hudebního oboru. Učitelé všech oborů budou přítomni ve svých třídách dle rozpisu na panelu (13:30 – 17:00) a rodiče s nimi mohou upřesnit rozvrh hodin (hudební obor) případně další organizační záležitosti.

V dalších dnech už bude budova veřejnosti uzavřena a bude probíhat pravidelná výuka. Kontakt s vyučujícími bude možný pouze telefonicky nebo emailem. Do konce srpna budou rozeslány i pokyny k platbě školného. Dodržte prosím termín. Platby musí být na účtu organizace nejpozději 15. 9. 2020. V případě neobdržení platby v termínu bude místo uvolněno náhradníkům.

Jako každý rok pro vás i žáky připravujeme řadu koncertů a výstav, pro žáky exkurze a projektové dny. Jakmile přejde tato nepříjemná doba, budeme rádi, když se s vámi opět budeme na našich akcích setkávat. Do té doby bude naší prioritou kvalitní výuka.