Informátor ZUŠ – podzim 2020

Školní rok 2020/2021 jsme plánovali jako rok, kdy doženeme učivo, které jsme ne zcela probrali na jaře 2020 z důvodu pandemie. Nečekané uzavření školy v březnu tohoto roku na celé dva měsíce bylo jakýmsi testem, jak je škola, a především pedagogové, schopná v takové mimořádné situaci přizpůsobit vzdělávání jiné formě studia – tedy studiu na dálku. První dva měsíce nového školního roku byly plánovány jako měsíce opakování a procvičování učiva, které nebylo v plném rozsahu probráno na jaře.

Měsíc září proběhl v klidu, všichni jsme zdrávi nastoupili do práce, stav dětí se naplnil téměř na maximum a začali jsme plánovat další koncerty, výstavy a akce pro veřejnost na listopad a další měsíce. Uzavření školy od 5. října nařízením Krajské hygienické stanice nás všechny velmi zaskočilo. Díky zkušenostem, které jsme nasbírali na jaře, jsme ze dne na den přešli na distanční formu vzdělávání. Naši učitelé chodí do práce podle stávajícího rozvrhu hodin a v době své vyučovací povinnosti komunikují se žáky prostřednictvím Teams, Google Meet, Skype a dalších programů, které žáci zvládnou (většinou je používají ve školách). U větších žáků s tím není problém, ale mladší žáci se většinou neobejdou bez pomoci rodičů. Výuku chceme postupně sjednotit na komunikace prostřednictvím Teams. Základním způsobem komunikace pro ty, kteří tento způsob komunikace nezvládnou nebo nejsou doma technicky vybaveni, je elektronické korespondence, kdy lze zasílat notový materiál a písemně popsat, co je úkolem při nastudování skladby apod. Součástí výuky všech oborů je i teorie a dějiny umění. S těmito materiály lze rovněž pracovat formou zábavných testů či kvízů.

Zřejmě největší problém má taneční obor, který se musí zaměřit na sledování ukázek na youtube a nácviku podle videí, děti si mohou navrhovat kostýmy a řešit choreografie, učit se rozpoznávat konkrétní taneční prvky ve vystoupeních, na která jim učitelé zašlou odkazy. Praktická cvičení, kdy učitel sleduje a opravuje každý taneční krok, to ale nenahradí. Proto zvažujeme uspořádání několika sobotních tanečních soustředění po ukončení mimořádných opatření. Rovněž ateliéry výtvarného oboru se dají k dispozici o sobotách těm žákům, kteří se připravují na talentové zkoušky, případně mají zájem tvořit ve škole navíc.

Technické vybavení naší školy je na dobré úrovni. Ve všech třídách mají učitelé pevné připojení k vysokorychlostnímu internetu a v každém patře i k WiFi. Všechny učebny jsou vybaveny počítačem nebo notebookem s kamerou a mikrofonem. Polovina učitelů má osobní notebook pro výuku i s jiných prostor a dalším může škola techniku zapůjčit. Problémy s připojením vznikají většinou na straně domácností.

V případě výtvarného oboru byly žákům zadány praktické úkoly, které mohou splnit i doma, a předány potřebné výtvarné pomůcky. Další si mohou dle pokynů svých učitelů vyzvednout po dohodě v určitý čas před školou včetně písemně definovaných úkolů a odkazů na web.

Všichni netrpělivě čekáme ukončení této nepříjemné situace a snažíme se ze všech sil předávat to, co umíme, svým žákům jinou formou. V případě potřeby můžete kontaktovat učitele prostřednictvím jejich pracovních adres zveřejněných na webových stránkách školy.

Děkuji za pochopení a trpělivost v této složité situaci.

Mgr. Zdeněk Babinec, ředitel školy