HUDEBNÍ NAUKA

Vzdělávací oblast Recepce a reflexe hudby umožňuje žákovi orientaci ve světě hudby, prostřednictvím aktivního poslechu pak poučeněji interpretovat hudební dílo a kriticky je hodnotit. Realizace vzdělávacího obsahu této oblasti předpokládá činnostní pojetí výuky. Cílem je vychovat poučeného interpreta a posluchače schopného propojit hudební teorii s praxí a hlouběji prožít hudbu. Tato vzdělávací oblast je na naší škole na I. stupni naplňována v předmětu Hudební nauka, na II. stupni pak v komorní hře, souborové či orchestrální hře.

Předmět Hudební nauka je vyučován v učebně, která je vybavena kvalitním ozvučením, interaktivní tabulí, dataprojektorem, TV, DVD přehrávačem. Ve výuce jsou využívány hudební programy (Sibelius, Cubase a další).

Cílem je vychovat poučeného interpreta a posluchače, který je schopen propojit hudební teorii s praxí a hlouběji tak hudbu prožít a pochopit.

  Učitelé hudební nauky:

      Mgr. Břetislav Chovanec

      Mgr. Petr Štěpán, DiS.

      Lenka Jurčáková, DiS. 

      MgA. Petr Lichnovský (pobočka Rybí)