Základní umělecká škola Zdeňka Buriana, Kopřivnice, příspěvková organizace

Štramberská 294. 742 21 Kopřivnice
IZO:  108 022 242
IČO:  62330322
Číslo účtu u KB: 17531801/0100
DATOVÁ SCHRÁNKA: 3scfwzz

Ředitel školy :

Mgr. Zdeněk Babinec
výtvarník a výtvarný pedagog

Email: babinec@zuszb.cz
Tel: 556 808 740, 606 758 899

Hodiny pro veřejnost: středa -15:30-16:30; nebo po telefonické domluvě

Odloučená pracoviště:

ŠTRAMBERK tel. 556 852 820
vedoucí pracoviště: Milena Mojžišová

RYBÍ 
vedoucí pracoviště: Jana Vyvialová

Zástupce ředitele : Mgr. Břetislav Chovanec

TELEFON KANCELÁŘ:  556 821 847,  556 808 741
mobil:  731 622 563
Email: info@zuszb.cz
adresa elektronické podatelny: zuszb@po-msk.cz

PROVOZ KANCELÁŘE ŠKOLY

Hospodářka školy, účetní: Ilona Orlíková, DiS7:00 – 15:30 (pátek do 14:00)
POKLADNÍ HODINY (placení školného za celé pololetí) :Pondělí : 9:00 – 11:00; 12:30 – 14:00, Středa : 9:00 – 11:00; 12:30 – 14:00