Základní umělecká škola Zdeňka Buriana, Kopřivnice, příspěvková organizace

Štramberská 294. 742 21 Kopřivnice
IZO:  108 022 242
IČO:  62330322
Číslo účtu u KB: 17531801/0100
DATOVÁ SCHRÁNKA: 3scfwzz

Ředitel školy : Mgr. Zdeněk Babinec
výtvarník a výtvarný pedagog

Email: babinec@zuszb.cz
Tel: 556808740, 606758899

Hodiny pro veřejnost: středa -15:30-16:30; nebo po telefonické domluvě

Odloučená pracoviště:

ŠTRAMBERK: tel. 556852820
vedoucí pracoviště: Milena Mojžišová

RYBÍ 
vedoucí pracoviště: Jana Vyvialová

Telefon kancelář:  556821847,  556808741
mobil: 731622563
Email: info@zuszb.cz
adresa elektronické podatelny: zuszb@po-msk.cz

Hospodářka školy, účetní: Ilona Orlíková, Dis: 7:00 – 15:30 (pátek do 14:00)

POKLADNÍ HODINY: (placení školného za celé pololetí) – Pondělí : 9:00 – 11:00; 12:30 – 14:00, Středa :   9:00 – 11:00; 12:30 – 14:00