ODDĚLENÍ DECHOVÝCH NÁSTROJŮ

V naší škole vyučujeme hru na zobcovou flétnu, příčnou flétnu, hoboj a trubku. Hra na dechový nástroj je velmi prospěšná ze zdravotního hlediska – dochází k prohlubování bráničního dýchání, a to napomáhá k prevenci , léčbě a rehabilitace respiračních onemocnění. Žákům se vylepšuje jemná motorika, koordinace prstů a rukou. Prohlubuje soustředění a paměť, zlepšuje u žáků schopnost vnímání a poznání v oblasti hudebně estetické.

Naše škola nabízí žákům individuální přístup. Studium je přizpůsobeno možnostem , schopnostem i zájmu žáka.  Žáci se během studia seznámí se slohovými obdobími klasické hudby a s různými hudebními žánry – např. pop, swing, filmové melodie.

Připravují se na účinkování v různých souborech, vystupují na třídních předehrávkách i školních koncertech. Pravidelně se účastní soutěží ZUŠ, kde dosahují velmi dobrých výsledků.

Dechové nástroje v sobě skrývají rozmanité prostředky a bohaté možnosti, jak se hudebně vyžít.

HRA NA ZOBCOVOU FLÉTNU

HRA NA PŘÍČNOU FLÉTNU

HRA NA TRUBKU

HRA NA HOBOJ

UČITELÉ ODDĚLENÍ DECHOVÝCH NÁSTROJŮ

  • Mgr.Krčmáriková Iva
  • Pukovcová Hana
  • Mgr. Pukovec Josef