ODDĚLENÍ KLÁVESOVÝCH NÁSTROJŮ

Výuka klávesových nástrojů probíhá na kvalitních nástrojích pod vedením kvalifikovaných pedagogů. Je zaměřena na rozvíjení technických, ale především výrazových schopností žáků, které pak mohou využít v sólové, čtyřruční a komorní hře, ve hře z listu, improvizaci, a doprovodů písní. Osvojují si základy hudby především klasické a lidové, ale také populární a jazzové.

Pojmem elektronické klávesové nástroje se označují nástroje, jejich zvuk je vytvářen elektronicky. Tyto nástroje jsou moderní, víceúčelové a uplatňují se jako nástroj sólový i doprovodný ke všem hudebním nástrojům a zpěvu, v komorní i taneční hudbě.

Akordeon zaujímá vedle klasických nástrojů významné místo. Jako přenosný vícehlasý nástroj plní akordeon v hudebním životě funkci jak samostatného sólového nástroje, tak nástroje doprovodného a souborového.

HRA NA KLAVÍR

HRA NA ELEKTRONICKÉ KLÁVESOVÉ NÁSTROJE

HRA NA AKORDEON

UČITELÉ ODDĚLENÍ KLÁVESOVÝCH NÁSTROJŮ

  • Borovský Filip, DiS. – klavír
  • Burýšková Veronika, DiS. – klavír
  • Mgr. Malášková Renata – klavír
  • Mojžišová Milena – klavír
  • MgA. Brus Dušan – klavír
  • MgA. Lichnovský Petr – klavír, EKN
  • Vyvialová Jana – EKN, akordeon