ODDĚLENÍ STRUNNÝCH NÁSTROJŮ

Strunné oddělení ZUŠ Zdeňka Buriana nabízí žákům výuku hry na housle, violu, violoncello, kontrabas, kytaru a cimbál. Škola je vybavena vlastními nástroji, které lze mladým muzikantům, dle potřeby, zapůjčit. Pod vedením zkušených a kvalifikovaných pedagogů žáci získávají technické a výrazové dovednosti, které následně využívají v sólové a komorní hře, ve smyčcovém orchestru a souboru nebo dvou cimbálovkách „Malý Buriánek“ a „Buriánek“ a také v hudební skupině spolu se žáky jiných nástrojových oddělení. Žáci začínají hraním písniček a známých skladeb, ti starší pak hrají klasickou a moderní hudbu světových skladatelů. Pravidelně pořádáme vícedenní soustředění souborů, kde si děti, kromě hudby, užijí také spoustu zábavy.

Mezi další nástroje strunného oddělení patří samozřejmě i kytara. Kytara patří již řadu desetiletí k nejpopulárnějším hudebním nástrojům po celém světě. Na naší ZUŽ mají žáci možnost se seznámit se hrou na klasickou, ale i elektrickou kytaru a baskytaru. Od třetího ročníku mají žáci možnost hrát v různých malých seskupeních, v souborech a hudebních skupinách.

Cimbál má velmi širokou možnost výběru repertoáru. Samozřejmě je nejčastější a nejznámější využití v lidové hudbě a ve folkloru, nicméně v dnešní době je dostatek notového materiálu  vážné hudby.  Bez cimbálu by nebyla ta pravá „cimbálovka“, které mají v naší škole již svou tradici a vysokou úroveň, což potvrdily vynikající výsledky v  nejvyšších kolech soutěží.

HRA NA HOUSLE

HRA NA VIOLU

HRA NA VIOLONCELLO

HRA NA KONTRABAS

HRA NA CIMBÁL

HRA NA KYTARU