Organizační opatření školy od 11. 5. 2020

Od 11. května může probíhat výuka žáků a studentů na základních uměleckých školách individuální i ve skupinách do max. 15 osob.

K tomu, aby škola bez problémů obnovila výuku, přijalo vedení školy tato opatření:

• Vyučování TO a VO, případně skupin v HO, bude kráceno tak, aby nedocházelo ke střetu skupin, střídajících se v učebnách. Pro děti je nutné vytvořit časový prostor, aby se stačily v sále převléct do cvičebních úborů.

• Vstup do budovy zůstává uzamčen, do budovy nesmí vstupovat rodiče, žáky pouští školnice, vstup pouze s rouškou. Každý žák musí přinést čestné prohlášení, bez něho nesmí být vpuštěn. Služba u vstupu do budovy vede evidenci čestných prohlášení – do seznamu žáků zatrhuje, kdo odevzdal čestné prohlášení. Tiskopisy čestného prohlášení dáme i před vchod – tam budou k dispozici s propiskou pro případ, kdy rodič zapomene nebo nemá možnost doma si formulář vytisknout.

• Žáci jsou do budovy pouštěni 5 minut před začátkem vyučování, v přízemí musí dodržovat odstupy v roušce,

• Desinfekce – všechny učebny jsou vybaveny desinfekčními prostředky, desinfekce je na WC i ve školní galerii, uklízečky pravidelně desinfikují kliky a madla, učitelé dohlédnou na desinfekci rukou žáků před použitím hudebního nástroje … V ateliérech jsou nově upevněny zásobníky na papírové ručníky.