NOVÝ ŠKOLNÍ ROK 2019/2020 BUDE ZAHÁJEN V PONDĚLÍ 2. ZÁŘÍ 2019.

V HLAVNÍ BUDOVĚ BUDOU VYVĚŠENY V GALERII SEZNAMY ŽÁKŮ SE ZAŘAZENÍM DO TŘÍD A ROZVRHY HODIN.

ROZVRHY HODIN LZE UPŘESNIT S VYUČUJÍCÍMI. V PONDĚLÍ 2. ZÁŘÍ OD 14:00 DO 16:30.

PRAVIDELNÁ VÝUKA BUDE PROBÍHAT OD ÚTERÝ 3. ZÁŘÍ!