Termíny akcí školy
  • 16. 9. – 11. 10. 2019 Výstava realizovaných výtvarných projektů oceněných na celostátních přehlídkách
  • 24 .10. Leonardo da Vinci – přednáška k výročí pro veřejnost
  • 14. 10. – 15. 11. 2019 KANTORART – Výstava pedagogů ZUŠ Zdeňka Buriana ve školní galerii
  • 14. 11. Svět Pietra Bruegela (450. výročí umrtí) – přednáška pro veřejnost
  • 18. 12. Předvánoční koncert ZUŠ Zdeňka Buriana, Kopřivnice