VÝŠE ŠKOLNÉHO VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021

TABULKA ROČNÍHO ŠKOLNÉHO

OBORPŘÍPRAVNÝ ROČNÍKZÁKLADNÍ STUDIUMSTUDIUM PRO DOSPĚLÉ ASTUDIUM PRO DOSPĚLÉ B
HUDEBNÍ INDIVIDUÁLNÍ2400280028008000
HUDEBNÍ KOLEKTIVNÍ18001800
TANEČNÍ2000240024006000
VÝTVARNÝ2000230023006000

TABULKA ŠKOLNÉHO NA JEDNO POLOLETÍ

OBORPŘÍPRAVNÝ ROČNÍKSTUDIUM PRO DOSPĚLÉ ASTUDIUM PRO DOSPĚLÉ B
HUDEBNÍ INDIVIDUÁLNÍ120014004000
HUDEBNÍ KOLEKTIVNÍ900900
TANEČNÍ100012003000
VÝTVARNÝ100011503000

Škola umožňuje bezhotovostní měsíční platby – o zřízení trvalého platebního příkazu informujte účetní školy v kanceláři! Při platbách mimo pokladnu školy používejte přidělený variabilní symbol (mění se co půl roku). Pokud dítě navštěvuje více oborů je na každý obor přidělen jiný variabilní symbol – ten se mění co půl roku! Platba převodem z účtu musí být provedena vždy nejpozději do 15. dne daného měsíce.

Na počátku školního roku žáci obdrží lístek s přiděleným variabilním symbolem, pod kterým bude platba naváděna. Přípravný ročník výtvarného oboru – dvouhodinová dotace – snížené školné.