Školné

VÝŠE ŠKOLNÉHO VE ŠKOLNÍM ROCE 2019/2020

TABULKA ROČNÍHO ŠKOLNÉHO

 • OBOR
 • HUDEBNÍ INDIVIDUÁLNÍ
 • HUDEBNÍ KOLEKTIVNÍ
 • TANEČNÍ
 • VÝTVARNÝ
 • PŘÍPRAVNÝ ROČNÍK
 • 2400
 • 1800
 • 2000
 • 2000
 • ZÁKLADNÍ STUDIUM
 • 2800
 • 1800
 • 2400
 • 2300
 • STUDIUM PRO DOSPĚLÉ A
 • 2800
 • 2400
 • 2300
 • STUDIUM PRO DOSPĚLÉ B
 • 8000
 • 6000
 • 6000

TABULKA ŠKOLNÉHO NA JEDNO POLOLETÍ

 • OBOR
 • HUDEBNÍ INDIVIDUÁLNÍ
 • HUDEBNÍ KOLEKTIVNÍ
 • TANEČNÍ
 • VÝTVARNÝ
 • PŘÍPRAVNÝ ROČNÍK
 • 1200
 • 900
 • 1000
 • 1000
 • STUDIUM PRO DOSPĚLÉ A
 • 1400
 • 900
 • 1200
 • 1150
 • STUDIUM PRO DOSPĚLÉ B
 • 4000
 • 3000
 • 3000

Škola umožňuje bezhotovostní měsíční platby – o zřízení trvalého platebního příkazu informujte účetní školy v kanceláři! Při platbách mimo pokladnu školy používejte přidělený variabilní symbol (mění se co půl roku). Pokud dítě navštěvuje více oborů je na každý obor přidělen jiný variabilní symbol – ten se mění co půl roku! Platba převodem z účtu musí být provedena vždy nejpozději do 15. dne daného měsíce.

Na počátku školního roku žáci obdrží lístek s přiděleným variabilním symbolem, pod kterým bude platba naváděna. Přípravný ročník výtvarného oboru – dvouhodinová dotace – snížené školné.