ZPĚV

Výuka předmětu Sólový zpěv probíhá individuálně v rozsahu jedné vyučovací hodiny týdně. Souběžně s tímto předmětem žáci navštěvují hodiny předmětu Hudební nauky (do 5. ročníku) a od 4. ročníku Komorního zpěvu, či Hudební skupiny.

V rámci tohoto nabízíme rozvoj přirozeného hudebního cítění při zpěvu skladeb různých žánrů, osvojení si správného dýchání  a kultivovanosti hlasového projevu. Součástí výuky je i výchova k hlasové hygieně a zvyšování psychické odolnosti (například při veřejných koncertech pořádaných školou. Vyučující sólového zpěvu je Mgr. Břetislav Chovanec.