MÚZY NA FOJTSTVÍ

"EVROPA, VE KTERÉ CHCI ŽÍT - EVROPA 2050"

 

SOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDKA VÝTVARNÝCH OBORŮ

ZÁKLADNÍCH UMĚLECKÝCH ŠKOL MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

3. - 19. 6. 2022

 

ORGANIZÁTOR - MÚZA – SDRUŽENÍ ZÁKLADNÍCH UMĚLECKÝCH ŠKOL MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE