Informace pro rodiče nově přijatých žáků výtvarného oboru

Vzhledem k distančnímu průběhu přijímacích zkoušek, kdy žáci byli přijímáni na základě hodnocení zaslaných prací, je nutné doplnit podpis rodičů na přihláškách a prohlášení GDPR. Zastavte se prosím 1. 9. odpoledne doplnit podpisy v ateliéru výtvarného oboru. Rodiče žáků přípravného studia zároveň převezmou kartičku opravňující ke vstupu do školy při doprovodu dítěte.