DŮLEŽITÁ INFORMACE

Vážení rodiče,

od středy 25. listopadu bude obnovena individuální prezenční výuka hudebního oboru (jeden pedagogický pracovník a jeden žák), a bude také umožněna osobní konzultace žáků s učitelem (příprava na zkoušky na umělecké školy).

Po dobu individuální výuky opět vstoupí v platnost dodatek organizačního řádu, kterým jsme se řídili před uzavřením školy.

Učitelé si vyzvedávají žáky u vchodu do budovy.

Výtvarný i taneční obor vyučují dále distanční formou s výjimkou individuálních konzultací.

Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů

I3 Consultants s.r.o.

IČO: 27921344, se sídlem K Trninám 945/34, 163 00 Praha

e-mail: poverenec.oou@i3c.cz

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA ZDEŇKA BURIANA, KOPŘIVNICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Adresa: Štramberská 294, 742 21 Kopřivnice

IZO: 108 022 242, IČO: 62330322

Číslo účtu u KB: 17531801/0100

Kód dat. schránky: 3scfwzz

Tel. kontakty na kancelář školy:
+420 556 821 847
+420 556 808 741

Mobil: 731 622 563

Mail: info@zuszb.cz

Adresa elektronické podatelny:
zuszb@po-msk.cz

Odloučená pracoviště:

ŠTRAMBERK:
Tel.: 556 852 820
vedoucí pracoviště Milena Mojžíšová

RYBÍ:
vedoucí pracoviště Jana Vyvialová

@ 2019 ZUŠ Zdeňka Buriana