OD 11. KVĚTNA BUDE PROBÍHAT VÝUKA ŽÁKŮ A STUDENTŮ NA NAŠÍ ŠKOLE V INDIVIDUÁLNÍ I VE SKUPINOVÉ VÝUCE 
Do budovy nesmí vstupovat rodiče, žáky pouští školnice, vstup pouze s rouškou. Každý žák musí přinést ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ, bez něho nesmí být vpuštěn. Tiskopisy čestného prohlášení budou k dispozici i před vchodem pro případ, kdy rodič zapomene nebo nemá možnost doma si formulář vytisknout.

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY

Rozšiřujeme studijní zaměření HRY NA KYTARU

VOLNÁ MÍSTA PRO PŘÍŠTÍ ŠKOLNÍ ROK

Přijmeme několik žáků ve věku 5. – 6. let do PŘÍPRAVNÉHO STUDIA tanečního i výtvarného oboru.

Pro velký zájem o studium MULTIMEDIÁLNÍ TVORBY v rámci výtvarného oboru připravujeme otevření ještě jedné třídy. Aktuálně jsou volná tři poslední místa pro žáky ve věku 11. – 12. let.

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů

I3 Consultants s.r.o.

IČO: 27921344, se sídlem K Trninám 945/34, 163 00 Praha

e-mail: poverenec.oou@i3c.cz

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA ZDEŇKA BURIANA, KOPŘIVNICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Adresa: Štramberská 294, 742 21 Kopřivnice

IZO: 108 022 242, IČO: 62330322

Číslo účtu u KB: 17531801/0100

Kód dat. schránky: 3scfwzz

Tel. kontakty na kancelář školy:
+420 556 821 847
+420 556 808 741

Mobil: 731 622 563

Mail: info@zuszb.cz

Adresa elektronické podatelny:
zuszb@po-msk.cz

Odloučená pracoviště:

ŠTRAMBERK:
Tel.: 556 852 820
vedoucí pracoviště Milena Mojžíšová

RYBÍ:
vedoucí pracoviště Jana Vyvialová

@ 2019 ZUŠ Zdeňka Buriana