DŮLEŽITÁ INFORMACE

V návaznosti na mimořádná opatření při epidemii se MŠMT rozhodlo stanovit odlišně organizaci školního roku podle § 24 odst. 3 školského zákona takto:

Dny 26. a 27. října 2020 se pro žáky základních škol, středních škol, konzervatoří a základních uměleckých škol stanoví jako volné dny.

29. – 30. 10. 2020 – PODZIMNÍ PRÁZDNINY (Během volných dnů a prázdnin distanční výuka neprobíhá)

NAŘÍZENÍM VLÁDY ČR JE OPĚT ZAVEDENA DISTANČNÍ VÝUKA HUDEBNÍHO OBORU S PLATNOSTÍ OD STŘEDY 13.10.2020.

VÝUKA VŠECH OBORŮ BUDE NADÁLE PROBÍHAT DISTANČNĚ DO 23. 10. 2020. OBNOVENÍ PRAVIDELNÉ PREZENČNÍ VÝUKY SE PŘEDPOKLÁDÁ OD PONDĚLÍ

2. 11. 2020.

Děkujeme za pochopení

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů

I3 Consultants s.r.o.

IČO: 27921344, se sídlem K Trninám 945/34, 163 00 Praha

e-mail: poverenec.oou@i3c.cz

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA ZDEŇKA BURIANA, KOPŘIVNICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Adresa: Štramberská 294, 742 21 Kopřivnice

IZO: 108 022 242, IČO: 62330322

Číslo účtu u KB: 17531801/0100

Kód dat. schránky: 3scfwzz

Tel. kontakty na kancelář školy:
+420 556 821 847
+420 556 808 741

Mobil: 731 622 563

Mail: info@zuszb.cz

Adresa elektronické podatelny:
zuszb@po-msk.cz

Odloučená pracoviště:

ŠTRAMBERK:
Tel.: 556 852 820
vedoucí pracoviště Milena Mojžíšová

RYBÍ:
vedoucí pracoviště Jana Vyvialová

@ 2019 ZUŠ Zdeňka Buriana