Skvělé výsledky v soutěžích

21.3.2024 se konala 1.část krajské soutěže MŠMT ve hře na klavír, kde nás reprezentovala Adélka Eliášová (p. uč. Brus). V III. kategorii si vybojovala nádhernou první cenu!
9.4.2024 proběhla krajská soutěž MŠMT ve hře na housle v ZUŠ Bohumín.
V I. kategorii bylo neuvěřitelných 22 soutežících, Izabelka Bartoňová (p.uč.Vyhlídalová) získala čestné uznání. V X. kategorii získali Vašek Sopuch a Anička Sochová (p.uč.Eliášová) 2. cenu.
Naši cellisté se zúčastnili 11.4.2024 krajského kola soutěže MŠMT ve hře na violoncello, které se konalo v ZUŠ Bohumín. V VI. kategorii získal Šimon Bednář (p.uč.Socha) 1. místo s postupem do ústředního kola a stal se rovněž ABSOLUTNÍM VÍTĚZEM v kategorii hra na violoncello. V VIII. kategorii získal Petr Socha (p.uč.Socha) 1. místo s postupem do ústředního kola.
V silné konkurenci se naši žáci rozhodně neztratili a předvedli nádherné muzikantské výkony.
Všem našim soutěžícím děkujeme za reprezentaci školy a gratulujeme k oceněním.
Velký dík patří taktéž pedagogům, kteří se podíleli na přípravě žáků.