KOMORNÍ ORCHESTR KOPŘIVNICE

Orchestr zahájil své působení v roce 1995 pod vedením umělecké vedoucí Markéty Melčákové, učitelky houslí. Jádro dvacetičlenného souboru tvoří bývalí i současní žáci spolu s pedagogy ZUŠ Zdeňka Buriana a studenty Janáčkovy konzervatoře.

Repertoár KOK tvoří komorní skladby od baroka až po hudbu současnou. Koncertní činnost se odvíjí převážně v severomoravském regionu, ale zahrnuje i několik vystoupení v zahraničí, např.společné vystoupení s Pěveckým sdružením Kopřivnice v Itálii a Francii. Společně jsme také nahráli své první CD pod názvem „Hudba v chrámu sv.Bartoloměje“. Orchestr spolupracuje též se sborem Ondráš z N.Jičína a četnými sólisty (housle, kontrabas, klavír, klarinet, hoboj, harfa, zpěv … ). V minulosti uskutečnil řadu koncertů pro žáky ZŠ a též koncerty charitativní.

V letech 2008 a 2009  se KOK zúčastnil projektu „Jablúčko a sakura“ s japonskou klavíristkou Yukiko Sawa. V r.2009 se zapojil do projektu Čro3 Vltava pro amatérské soubory (www.rozhlas.cz/rampa).

Od r.2009 do r.2012 se zúčastňoval podzimního festivalu neprofesionálních souborů „Setkání“ v Olomouci.

Zkoušky orchestru se konají každý pátek v podvečer v ZUŠ Z.Buriana v Kopřivnici pod taktovkou současného dirigenta Petra Lichnovského, absolventa dirigování na brněnské JAMU.