TANEČNÍ OBOR Základní umělecké školy Zdeňka Buriana, Kopřivnice

Taneční obor nabízí prostřednictvím pohybových tanečních aktivit komplexní rozvoj dítěte po stránce tělesné i duševní. Seznamuje žáky se stavbou lidského těla a zákonitostmi jeho pohybu. Prohlubujeme pohybové dispozice žáků.

Ve výuce je kladen důraz na rozvíjení sluchu a rytmiky, rozvíjení motoriky a koordinace jednotlivých části těla. Součástí výuky je spolupráce s hudebním pedagogem, jehož prostřednictvím dochází k propojení tance a hudby a tím k rozvoji hudebního cítění.

Žáci se rovněž seznamují se základními tanečními technikami k vyjádření uměleckého díla, také jsou obohacení o různé taneční styly.

Taneční obor má v naši základní umělecké škole Zdeňka Buriana již dlouholetou tradici. Výuku zajišťují tři kvalifikované pedagožky. Žákům jsou poskytovány takové základy odborného vzdělání, které mu umožní zapojit se do různých pohybových aktivit nebo se dále vzdělávat v oboru tance na středních školách. Učíme je rozumět obsahu tanečního díla, hodnotit ho, hodnotit i svůj taneční projev. Vedeme žáky k utvoření vlastního názoru a prostřednictvím tance se snažíme vzbudit zájem o veškeré kulturní dění.

Každoročně je pořádán naší školou velký koncert tanečního oboru v kulturním domě v Kopřivnici, kde se představí žáci všech ročníků. Během roku se zúčastňujeme různých akcí v Kopřivnici i okolí a řady soutěžních přehlídek.

VYUČUJÍCÍ:

  • IVETA CZÁRÁNOVÁ, vedoucí tanečního oboru
  • DRAHOMÍRA VRASPÍROVÁ
  • ANETA ŘEHÁKOVÁ, dipl. um.