VÝTVARNÝ OBOR ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY ZDEŇKA BURIANA, KOPŘIVNICE

Výtvarný obor nabízí výuku v běžných třídách včetně přípravného ročníku. Všichni žáci jsou vyučováni předmětům plošná tvorba (kresba, malba, grafika), objektová a akční tvorba, prostorová tvorba. Žáci II. stupně mají navíc předmět výtvarná kultura. Pro nejstarší žáky (II. stupeň, 7.r.) je otevírána třída se zaměřením na přípravu na talentové zkoušky (SŠ i VŠ) a dějiny výtvarného umění s rozšířeným počtem hodin (Pouze v případě naplnění skupiny alespoň šesti žáky).

Žák postupuje do dalšího ročníku na základě prospěchu a postupové zkoušky, která má na naší škole formu účasti ve výtvarné soutěži nebo vystavení práce. Vystavovat práce lze ve školní galerii, městských výstavních prostorách, virtuálních galerií na webových stránkách školy. Základní studium prvního i druhého stupně je zakončeno závěrečnou prací nebo výstavou.

Speciálně zaměřené třídy:

V pravidelném intervalu je otevírána i třída s výukou počítačové grafiky a multimédií. Do ní jsou přijímáni žáci se základními znalostmi práce na PC ve věku od 10 let. Podmínkou otevření ročníku je volná kapacita školy. Další třída s výukou multimediální tvorby bude otevřena od 1. 9. 2019!!! Mohou se do ní přihlásit buď stávající žáci výtvarného oboru v uvedeném věku (po absolvování třetího ročníku I. stupně) nebo i noví, kteří absolvují přijímací zkoušky v květnu 2019 a splní věkové podmínky.

Od školního roku 2012/2013 podle nového ŠVP škola může otevírat tzv. rozšířené studium výtvarného oboru II. stupně, které má čtyřhodinovou dotaci (tři hodiny praktických činností a jedna hodina výtvarné teorie). Tato třída je určena především středoškolákům a zájemcům o přípravu na talentové zkoušky.

Výuka probíhá podle Školního vzdělávacího programu ZUŠ Zdeňka Buriana.

VYUČUJÍCÍ:

  • Mgr. Zdeněk Babinec
  • Mgr. Martina Žáčková
  • Mgr. Kateřina Zamišková
  • Mgr. Lenka Dobiášová – odloučené pracoviště ve Štramberku

DALŠÍ INFORMACE